2014_IPD_innovative_product_development

توسعه

مدیریت دانش، فهم عمق دانش انباشته شده را گوشزد میکند. در سازمانهای پیچیده مدلهای نرم افزاری و سخت افزاری متعددی برای کنکاش در قسمتی از عمق این دانش مورد استفاده […]

n00003146-b-500x330

مشاوره

همه نهادها وسازمانها، به گونه ای در تکنولوژی و دانش مدرن شناورند که بی اطلاعی از این دانش ، آنها را غرق خواهد کرد. برون سپاری یکی از ویژگیهای سازمانهای […]

150976-154186

ترویج

برگزاری همایشها، تورهای مجازی، دوره ها و همایشهای مجازی، تشکیل سازه های ورود به بازار، معرفی محصول و خدمات و … با نگرش مولتی مدیا، ابزارهای مناسبی برای تعیین سطح […]